תלמד. תרגיש. תבין.

הישיבה היא מקום בו גדלים נערים להיות אוהבי ה' ולומדי תורתו, קשובים לזולת ולסובב ומטים לו כתף, מכירים את העולם פועלים ויוצרים בו.

"בכל יום יהיו בעינך כחדשים"

בחטיבה, כמו בישיבה כולה, מודגש הגוון החסידי, המתמקד בעבודת ה' בשמחה ובחיות. בחטיבה מתקיימים התוועדויות ומשמרים אל תוך הלילה על פי יכולתם ורצונם של התלמידים.

יום הלימודים בחטיבה הוא ארוך ומלא בפעילות, היום מתחיל בתפילת שחרית בשעה 7:45 ומסתיים בשעה 16:35 ומחולק לחצי יום של לימודי קודש וחצי יום של לימודים כללים.

בלימודי החול פוגשים הילדים את כל מקצועות הליבה ונדרשים לשאוף ולהגיע ליכולות העומדות ברף העליון של מערכת החינוך.

קבוצות מובילות, כגון קבוצת הסיירת במתמטיקה, מסיימות את החומר של כיתה ט' כבר בכיתה ח'. זאת ע"י לימוד מוגבר ומעמיק המכין את התלמידים למסלול מצטיינים של 5 יח"ל (או לחילופין מוצע מסלול "מתמטיקה לתואר ראשון" במסגרת תכנית 'אקדמיה ותיכון'). 

שפע של אירועים
מוסיף והולך חידון חנוכה

מוסיף והולך חידון חנוכה

חידון חנוכה - "מוסיף והולך" חוויה מאתגרת ומלאת השראה אצלנו בישיבה. צפו בתמונות וסרטונים מהאירוע.

אפיית מצוות בחבורה

אפיית מצוות בחבורה

התלמידים למדו בעיון את הלכות אפיית המצות ודקדוקיהם, ולאחר מכן התנסו בתוך מתחם הישיבה בהכנת מצות עבודה יד מהודרות, בצוותים