לימודי קודש בישיבת שפע

"אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ"

לימודי הקודש בישיבת שפע הם הלב הפועם של הישיבה. כאן אנחנו נפגשים עם לימודי גמרא והלכה בסגנונות שונים בחיות ובשמחה.
לימודי הבוקר בכל יום מוקדשים ללימודי גמרא בכיתות ובבית המדרש, ובימי חמישי בערב עם הניחוח של שבת חותמים בלימוד שמסכם ואוסף את הנעשה בשבוע- שבועיים האחרונים.

לימוד עיון

תלמידי ישיבת שפע דברים לכיתה בלימוד גמרא
כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה הרי שכלו תופס ומקיף אותה וגם שכלו מלובש בה באותה שעה.(תניא פרק ה)

לימוד הגמרא הוא הלימוד המרכזי בישיבה. החל מהחטיבה לומדים התלמידים גמרא בעיון ובבקיאות. בלימוד העיון בחטיבה נפגשים התלמידים במגוון סוגיות מהש"ס, ונכנסים לעולם  הגמרא לעומקו ורוחבו. התלמידים נחשפים לעולם הסברות של הגמרא וקישורם לימינו , ומתחילים להתרגל לחשיבה התלמודית ולקרב את סברות הגמרא לעולמם.

החל מכיתה ט' לימוד העיון תופס תאוצה, בדגש על העמקה בסוגיות וכניסה לעולם סברות הגמרא וראשונים, ופסיקת ההלכה. הלימוד מתחיל בסדר הכנה בבית המדרש, ולאחר מכן שיעור עיון של הרב שאוסף את הלימוד. לימוד העיון בישיבה מתאפיין בכך שהתלמידים נפגשים עם העולם העשיר והמרתק של חכמי המשנה והגמרא , תוך שימת לב תמידית לקשר של כל אלו לחיים הנוכחיים שלנו כאן ועכשיו.

אשכולות

תלמידי ישיבת שפע מניחים תפילין
"הפוך בה והפוך בה דכולה בה" (אבות פרק ה)

חבורת "אשכולות" היא קבוצה של תלמידים שבוחרים ללכת עוד קדימה. להעמיק יותר בלימוד, להכנס לעובי הקורה. בהנחיית ר"מ תלמיד חכם מלא חיים הקבוצה מפיחה רוח חיים בבית המדרש, בלימוד מעמיק עם מקורות נרחבים ומגוונים – ראשונים אחרונים ואף חסידות על הסוגיות, עם 'ברענד' (אש) של לימוד, וחשק להעמיק בקודש.

התלמידים בקבוצת אשכולות עוסקים גם ביצירה וחידוש. כתיבת מאמרים, חידושים, ואפילו שירים על הסוגיות. כל אלו ניתן למצוא ב"חידושפע"- חוברת שמוציאים התלמידים כמה פעמים בשנה מלאה כל טוב מפירות הלימוד והחבורה- בענייני הסוגיות, עבודת ה', ומעגל השנה. 

לימודי בקיאות

תלמידי ישבת שפע לומדים תלמוד בבלי
"ראוי לאדם שיעבור וילך בזה העולם בכל הספרים הקדושים וללמוד כלם כדי שיהיה בכל מקום" (שיחות הר"ן שיחה כח)

לימודי הבקיאות בישיבה נועדו לתת לתלמידים רוחב דעת, לצבור ניסיון בלימוד הגמרא ומפגש עם נושאים רבים בתורה. בשעות אלו התלמידים יושבים מול דף גמרא בבית המדרש ומתמודדים עם למידה עצמאית.

הלימוד מחולק לקבוצות גם בחטיבה וגם בכיתות הגבוהות, לפי היכולות השונות.

בתחילת הסבב הנוכחי של הדף היומי נפתח מסלול של דף יומי. אנו רואים בזה ברכה גדולה, בכך שתלמידים מקבלים על עצמם מחויבות אישית גם מעבר לשעות הלימודים עם חשק ושמחה וזוכים להיקף רציני של תורה.

המוסיף והולך

תלמידים בחידון מוסיף והולך בישיבת שפע
"והמהדרין מן המהדרין מוסיפין והולכין, היינו רמז בתורה כל מה שחוזר גם על מה שחזר כבר, מוסיף והולך ומוליד אור חדש" (בני יששכר על חנוכה)

לקראת חנוכה המתח גואה בישיבה. הכל רוחש לקראת ה"מוסיף והולך". ה"מוסיף והולך" הוא אירוע שיא בחטיבה ובתיכון. דרך תחרות בין המחזורים התלמידים חוזרים על הגמרא שלמדו מתחילת השנה, מקבלים בונוס על שינון מהלכי גמרא ותוספותים בעל פה (שקלא וטריא),על משימות אישיות וכיתתיות, ועוד.  ערב חנוכה מתקיים מבחן מסכם וחידון פומבי בין המחזורים, ולאחריו מוכרז מי המחזור הזוכה..

ימים אלו מכניסים אש וחשק בלימוד, יצירת אוירה "מחשמלת" של לימוד תורה , רעש של תורה בבית המדרש והשמחה רבה.

מסלולים

תלמידי ישבת שפע לומדים תלמוד בבלי
"אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ"

לימוד תורה נקשר בנפש בעיקר כשמגיע גם עם בחירה מה ללמוד.

למשך כחודש במהלך החורף אנו משנים כליל את צורת הלמידה ותחומי הלמידה בלימודי הקודש. בתקופה זו מציעים הר“מים חבורות לימוד אינטימיות בנושאים נבחרים ומיוחדים שאינם נלמדים בדרך כלל במסגרת לימודי קודש רגילים. התלמידים בוחרים לאיזו חבורה הם מעוניינים להצטרף, ובכך מקיימים את המימרא ”אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ“.

מבין המסלולים המוצעים: העמקה באגדה, לימוד ירושלמי, הכירות מעמיקה עם אחד מהראשונים או האחרונים, דמויות מהתנאים או האמוראים, שו“תים, ’חבורת אמונה‘ ועוד. הבחירה האישית מעצימה את אהבת התורה וקושרת אותנו אליה ואל נותן התורה.

יהיו בעיניך כחדשים
בחירת תוכניות לימוד יומיות

תלמידי ישיבת שפע מניחים תפילין
"עשה תורתך קבע"

’ספר הספרים‘ – תכנית בקיאות בתנ“ך, שבה לומדים במשך שנתיים את כל ספרי הנביאים והכתובים של התנ“ך. הלימוד הוא אישי אך מלווה על ידי הר“מ המוביל את התכנית. במהלך התכנית יוצאים התלמידים לימי שיא – סיורים בשטח, וימי שיא אחרים.

 

חב‘ שינון – אנו לומדים סדר מששת סדרי משנה בכל שנה. תלמיד שמצטרף לתכנית בכיתה ז מסיים את הש“ס בישיבה. במסגרת התכנית יש חבורות לימוד וימי שיא בנושא המסכתות.

 

’רמב“ם’ – לימוד יומי של הרמב"ם היומי באופן עצמאי ובחבורות בישיבה. תלמיד שנכנס לתכנית תוך 3 שנים מסיים את כל הרמב"ם!

Scroll to Top
ניתן לפנות אלינו ישירות בווטסאפ
דילוג לתוכן