לימודי קודש בישיבת שפע

"אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ"

לימודי הקודש בישיבת שפע מקור חיים תופסים נתח משמעותי ומרכזי ביותר מזמן הלימוד ובהווי הישיבה בכלל.

לימודי הבוקר מוקדשים ללימודי קודש ובימי חמישי בערב נערך בדרך כלל ערב ארוך יותר ובתוכו מתקיים לימוד מסכם בנושאים השונים בעיון ובבקיאות.

לימודי הלכה

learning Tora

בכל כיתה, כחלק מפתיחת הבוקר, שעוסקת בנושאים שונים לפי ראות עיני הר"מ, נלמדות 2 הלכות , שכל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. לימוד זה הוא בקיאותי ומטרתו לצבור ידע מעשי חשוב, ולהתרגל לפתוח ספר הלכה בכל התלבטות שעולה במשך היומיום, כחלק מההבנה שתלמיד צריך להיות בקי בהלכות היומיום. 

אנחנו עוסקים כרגע בתחילת ספר קצור שולחן ערוך עם הערות של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, בכדי לתת מענה לשיטות השונות ולמנהגים השונים. הר"מ מלמד הלכות אלו ומוסיף כפי נדבת ידו. לימוד זה הוא בכל הכיתות החל מהחטיבה ועד כיתה יב.

בכיתה יא' מעמיקים יותר בלימוד ההלכה , הכולל לימודי הלכות כשרות ושבת מעשיים , וכתיבת מאמר הלכתי מעמיק מהגמרא דרך הראשונים ולאחרונים ,שו"תים ואחרוני זמנינו – כל אלו כחלק מבחינת הבגרות.

לימודי גמרא

learning Tora 3

לימוד הגמרא הוא מהמרכזיים בישיבה. החל מהחטיבה לומדים התלמידים לימוד עיון בצד ללימוד הבקיאות. בלימוד העיון בחטיבה נפגשים התלמידים במגוון סוגיות מעשיות מהש"ס, תוך מתן דגש על מיומנויות בסיסיות של לימוד גמרא כגון: אוצר מילים בארמית , מילות קישור, שקלא וטריא, לימוד רש"י וכתב רש"י ועוד. במקביל נחשפים התלמידים לעולם הסברות של הגמרא וקישורם לימינו , ומתחילים להתרגל לחשיבה התלמודית ולקרב את סברות הגמרא לעולמם.

לימוד הבקיאות בחטיבה מחולק לרמות שונות לפי הרקע של התלמידים ובעיקר לפי היכולות שלהם והמוטיבציה שלהם. הקבוצה המהירה (הסיירת) – עוסקת גם בכתיבה של סיכום סוגיות ומסיימת את המסכת הנלמדת (תענית , מגילה וכד')

בתיכון לימוד הבוקר מחולק לשניים. החלק הראשון (2-3 שעות) מוקדש ללימוד העיון , בדגש על סברות הגמרא וראשונים: רש"י תוספות , רא"ש רי"ף ר"ן ועוד , ובסוגיות שיש פסיקה הלכתית ברורה – עד לפסיקת ההלכה. הלימוד מחולק לשעת סדר הכנה , ולשיעור עיון של הר"מ. בנוסף למיומנויות הבסיסיות שנפגשים איתם בחטיבה , נפגשים תלמידי התיכון עם עולמם של הראשונים , תוך חיפוש רלוונטיות לחיים ועומק סברות.

בתיכון ישנה קבוצה מיוחדת – "אשכולות". קבוצה ייחודית זו מובלת על ידי ר"מ תלמיד חכם ומטרתה להעמיק מעבר לנעשה בכיתה: בעוד מקורות ראשונים אחרונים ושו"תים, ובקצב מהיר יותר , בעומק סברות וכו'. המצאותה של קבוצה מעין זו נותן מעין "חוד" ההולך לפני המחנה.

בשעה האחרונה של הבוקר של התיכון – מתקיים סדר בקיאות. זוהי יחידה משמעותית מאוד שבה תלמידים יושבים ולומדים את המסכת הנלמדת (או מסכת אחרת שנקבעת בתחילת השנה). גם כאן יש מסלולים שונים: מסלול נחת – למי שהקצב המהיר קשה לו – בהספק של כעמוד ליום. מסלול להט – ללהוטים שבתלמידים – כדף ליום. קיים עוד מסלול של דף יומי , שלעתים מלווה על יד איש צוות שלומד עם המעוניינים. מי שלוקח על עצמו מסלול זה – נכנס למחויבות אישית גם מעבר לשעות הלימודים ויש בזה ברכה גדולה.

המוסיף והולך

learning Tora 4

ה"מוסיף והולך" הוא אירוע שמתרחש גם בחטיבה וגם בתיכון מעט לפני חנוכה. אירוע זה כולל חזרות על החומר הנלמד , תוך תחרות ומתח גדול בין הכיתות , חידון תחרותי בין הכיתות. המטרה של ימים אלו היא להכניס אש וחשק בלימוד , ויצירת אוירה "מחשמלת" של לימוד תורה. התלמידים מקבלים בונוס על שינון מהלכי גמרא בעל פה (שקלא וטריא) והשמחה רבה..

מסלולים

learning Tora 2

למשך כחודש במהלך החורף אנו משנים כליל את צורת הלמידה ותחומי הלמידה בלימודי הקודש. בתקופה זו מציעים הר“מים חבורות לימוד אינטימיות בנושאים נבחרים ומיוחדים שאינם נלמדים בדרך כלל במסגרת לימודי קודש רגילים. התלמידים צריכים לבחור לאיזו חבורה הם מעוניינים להצטרף, ובכך מקיימים את המימרא ”אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ“. המסלולים מגוונים: העמקה באגדה, לימוד ירושלמי, הכירות מעמיקה עם אחד מהראשונים או האחרונים, דמויות מהתנאים או האמוראים, שו“תים, ’חבורת אמונה‘ ועוד. הבחירה האישית מעצימה את אהבת התורה וקושרת אותנו אליה ואל נותן התורה.

יהיו בעיניך כחדשים!

learning Tora 5

לימודי הקודש ב‘שפע‘ משמעותיים ומרכזיים בלימוד ובהווי הישיבה בכלל. שעות הבוקר כולן מוקדשות ללימודי הקודש ובימי חמישי בערב אנו נשארים ללמוד אל תוך הערב המאוחר ומקיימים לימוד מסכם בנושאים השונים בעיון ובבקיאות. מטבע הדברים, עיקר שעות לימודי הקודש מתמקדים בלימוד גמרא בעיון ובבקיאות, ונוספים אליהם לימודי תנ“ך הלכה חסידות ואמונה. בישיבה מתקיימים מספר מסלולי ’זכות‘ בהם התלמידים מוזמנים להצטרף ללימוד באשר ליבם חפץ, כך לימוד בחבורות הבקיאויות השונות – תנ“ך משנה ורמב“ם או הצטרפות לחבורת אשכולות בגמרא עיון. אחת לשבוע מתקיים בחט“ע סדר לימוד חסידות כהכנה לתפילה.

תכניות בקיאות אישית

learning Tora 6

 ’ספר הספרים‘ היא תכנית בקיאות בתנ“ך, שבה לומדים במשך שנתיים את כל ספרי הנביאים והכתובים של התנ“ך. הלימוד הוא אישי אך מלווה על ידי הר“מ המוביל את התכנית. במהלך התכנית יוצאים התלמידים לימי שיא – סיורים בשטח, וימי שיא אחרים.

חב‘ שינון – אנו לומדים סדר מששת סדרי משנה בכל שנה. תלמיד שמצטרף לתכנית בכיתה ז מסיים את הש“ס בישיבה. במסגרת התכנית יש חבורות לימוד וימי שיא בנושא המסכתות.

’רמב“ם’ מתאפיינת בחבורות קבועות בכל בוקר בחטיבה ובתיכון בהתמדה ובלמידה בצירוף שאלות , מידי פעם מצורפות חידות ברחבי הישיבה המקנות פרסים לעונים ולמשתתפים. במחזור הקודם היו כבר תלמידים שסיימו את כל הרמב“ם והקיפו היקף עצום של כל מקצועות התורה.