אפיית מצוות בחבורה

התלמידים למדו בעיון את הלכות אפיית המצות ודקדוקיהם, ולאחר מכן התנסו בתוך מתחם הישיבה בהכנת מצות עבודה יד מהודרות, בצוותים קטנים ובפיקוח צמוד.
התלמידים זכו לחוש מקרוב את חדוות המצווה המיוחדת, ויחד עם הצוות זכו ל "גדול תלמוד המביא לידי מעשה