תלמד. תרגיש. תבין.

בחטיבה, כמו בישיבה כולה, מודגש הגוון החסידי, המתמקד בעבודת ה' בשמחה ובחיות. בחטיבה מתקיימים התוועדויות ומשמרים אל תוך הלילה על פי יכולתם ורצונם של התלמידים.

יום הלימודים בחטיבה הוא ארוך ומלא בפעילות, היום מתחיל בתפילת שחרית בשעה 7:45 ומסתיים בשעה 16:35 ומחולק לחצי יום של לימודי קודש וחצי יום של לימודים כללים.

בלימודי החול פוגשים הילדים את כל מקצועות הליבה ונדרשים לשאוף ולהגיע ליכולות העומדות ברף העליון של מערכת החינוך.

קבוצות מובילות, כגון קבוצת הסיירת במתמטיקה, מסיימות את החומר של כיתה ט' כבר בכיתה ח'. זאת ע"י לימוד מוגבר ומעמיק המכין את התלמידים למסלול מצטיינים של 5 יח"ל (או לחילופין מוצע מסלול "מתמטיקה לתואר ראשון" במסגרת תכנית 'אקדמיה ותיכון').