אודות שפע ישיבה תיכונית

יושפע שפע רב בכל העולמות


אודות

שפע היא ישיבה תיכונית ברוח חסידית, מבית מדרשו של הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. הישיבה מכוונת להעמיד תלמידים שהלימוד ועבודת ה‘ תופסים מקום מרכזי בחייהם, מחיים אותם, ומאירים את סביבתם. בישיבה לומדים כחצי יום לימודי קודש וכחצי יום לימודי חול. רמת לימודי הקודש היא גבוהה, ומתקיימת מתוך מעורבות פנימית, עיסוק רוחני אינטנסיבי ושפה חינוכית קשובה ורגישה. גם בלימודי החול הרמה גבוהה ומאתגרת ותחומי הלימוד מגוונים. תלמידי הישיבה מדריכים בתנועות הנוער בעיר ובסביבתה, ואחרים נוטלים חלק בפעולות התנדבות שונות. צוות הישיבה ממזג רוח צעירה ורעננה עם צוות ותיק ומנוסה, ומכוון לבקשת חידוש מתמיד


בניחוח חסידי

באווירת הישיבה, בדרך התנהלותה, ואף ביומיום שלה מסוכה רוח חדשה מבית המדרש של החסידות ותלמידי הבעש“ט. הרצון והשאיפה לראות בעין טובה, הדגש על אהבת ודיבוק החברים, מקומה של התפילה והעבודה שבלב, ההתוועדויות והנגינה התמידית ואף הדגש על שיח ישיר וכן בין התלמידים לבין עצמם ובין התלמידים והצוות – אלו ועוד יוצרים סביבה מעודנת ומקבלת יותר. עולם הניגון תופס מקום מרכזי בישיבה – בהתוועדויות, בתפילות ראש חודש – וגם כך סתם – באמצע הפסקה ביום של חולין. רבים מתלמידי הישיבה מנגנים ורבים נחשפים לנגינה ומתחברים אליה במהלך שהותם בישיבה. הנגינה מזמינה רוח הטובה ופותחת את הלב לטוב.